Sobre Mi

Il·lustradora autodidacta.
Experiència en il·lustració de llibre infantil i juvenil il·lustrat, i en il·lustració aplicada sobre textil, murals, i sobre qualsevol suport imaginable!
Màster en dibuixos animats 2D escola 9zeros (Barcelona).


Ilustradora autodidacta.
Experiencia en ilustración de libro infantil i juvenil ilustrado, i en ilustración aplicada sobre textil, murales, y sobre cualquier soporte imaginable!
Máster en dibujos animados 2D escuela 9zeros (Barcelona).

Self-taught illustrator.
Experience in illustrated children's books and in applied textile illustration, murals, and on any media imaginable!
Master 2D cartoon school 9zeros (Barcelona).


e-mail: socladoris@yahoo.com